Python 2.5.1

เรื่องมีอยู่ว่าต้องนำเอา package firstboot จาก LinuxTLE 8.0.1 มา rebuild ใน ubuntu 7.10 ระหว่าง build มันก็แจ้ง error ออกมาเพราะ ใน source code ของ firstboot ที่เขียนด้วย python มันมีส่วนที่เป็นภาษาไทยอยู่ด้วย ซึ่งตอนที่ใช้ python 2.4 มันเป็นแค่ warning แต่ใน 2.5 กลับกลายเป็น error ซึ่งหาดูแล้วมีวิธีแก้คือ ให้เพิ่ม ส่วนหัวของไฟล์ code ไปอีกหนึ่งบรรทัดดังนี้ # coding: UTF-8 แล้วก็จะทำให้รันผ่าน