ไม่ว่างเลย

ช่วงนี้วุ่นอยู่กับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเลยไม่ค่อยมีเวลาลองเล่นหรือทำอะไร
เพิ่มเติมเลย

Open source & Networking Camp

กลับจากการออกค่ายแล้วสนุกมากได้ประสบการณ์แปลกใหม่เพิ่มขึ้นมาก ได้ไปสัมผัสกับชีวิตชนบท
ได้ฟังความคิดเห็นจากครูที่มีอุดมการณ์ตั้งใจจะมาสอนตามชนบท ส่วนกิจกรรมที่ทางค่ายได้ไปทำจะเล่าให้ฟังอีกทีครับ