Learning Python

ช่วงนี้กำลังศึกษาภาษา Ptyhon ครับเพราะต้องทำการแก้ไขดัดแปลง anaconda ซึ่งเขียนด้วยภาษา Python ได้เรื่องอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับ