สอบเสร็จแล้ว

วันนี้สอบเสร็จแล้วรู้สึกสบายใจ จะได้มีเวลาว่างทำ sutlivecd ต่อเสียที แต่วันที่ 1 เมษายน 2548 ก็ต้องไปช่วยอบรม linux ให้กับชมรมเพื่อเตรียมไปออกค่ายกันวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2548 ซึ่งเป็นค่ายครั้งแรกของชมรม

auto mount usb ใน sutlivecd 2.0

ใช้ได้แล้วสำหรับการติดต่อกับอุปกรณ์ usb และทำการ mount อัตโนมัติ แก้ไขโดยได้เป็นมาใช้ folder /dev ของ knoppix แทนของเดิมที่มี device อยู่น้อย ถ้าเป็นแบบนี้ SUTLiveCD 2.0 ก็ใกล้จะสมบูรณ์แล้ว...

SUTLiveCD version 2.0

หลังจากได้ออก Yamo1-LiveCD ไปแล้วทางทีมพัฒนายังต้องปรับปรุง bugs อีกหลายจุดและยังได้เพิ่มความสามารถเรื่องการคัดลอก image file ลงใน harddisk เพื่อเพิ่มความเร็วในการใช้งานและมีการทำ swap ลงใน partition ของ windows โดยที่ขณะนี้ใกล้จะเสร็จแล้ว เราจะใช้ชื่อรหัสว่า Yamo เหมือนเดิมแต่เป็น SUTLiveCD(Yamo) version 2.0 เพื่อให้สอดคล้องกับรุ่นแรกที่เราทำออกมา

Install image to harddisk

ใน SUTLiveCD รุ่นที่จะออกใหม่ได้เขียน script สำหรับคัดลอก image ลงใน harddisk โดยจะมีการตรวจสอบว่าpartition ไหนมีเนื้อที่ว่างพอก็จะถามว่าจะลงหรือไม่ ถ้าลงก็จะเรียกใใช้ image ของ livecd จาก harddisk แทนการเรียกใช้จากแผ่น cd ทำให้เพิ่มความเร็วในการใช้งานขึ้นมากและยังสามารถใช้งาน cdrom ได้อีกด้วย

Added bmp to livecd

ได้เปลี่ยนโปรแกรมเล่น mp3 ใช้โปรแกรม BMP(Beem Media Player) version 0.9.7 แทนโปรแกรม XMMSเพื่อแก้ปัญหาเรื่องภาษาไทย และกำลังปรับปรุง script ที่จะใช้สำหรับคัดลอก image ของ livecd ลงใน harddiskเพื่อจะเรียกใช้จาก harddisk แทนจาก cd

Combine blogs

วันนี้หลังสอบเบือ ๆ เลยมานั่งรวม blog โดยยุบเอา sutlivecd blog มารวมกับ prach-public blog เพื่อจะได้สะดวกไม่ต้องไปนัง post แยก blog