auto mount usb ใน sutlivecd 2.0

ใช้ได้แล้วสำหรับการติดต่อกับอุปกรณ์ usb และทำการ mount อัตโนมัติ แก้ไขโดยได้เป็นมาใช้ folder /dev ของ knoppix แทนของเดิมที่มี device อยู่น้อย ถ้าเป็นแบบนี้ SUTLiveCD 2.0 ก็ใกล้จะสมบูรณ์แล้ว...

No comments: