รอสอบ

พรุ่งนี้จะสอบแล้ว เดี๋ียวหลังสอบว่าจะเอา bmp มาลองใช้ใน tle 7.0.1 ถ้าใช้ได้จะเอาไปใส่ใน yamo1-livecd
และก็จะลองเขียน script สำหรับ shutdown livecd และให้ eject แผ่นออกมาด้วย

Server linux.sut.ac.th ตอนนี้ใช้งานไม่ได้

ตอนนี้ server ของ linux.sut.ac.th มันล่มไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะตอนนี้เอา server ไปฝากศูนย์คอมฯของมหาลัย
ดูแล เนื่องจากยังไม่ได้ห้องสำหรับตั้ง server เองแต่ก็กำลังจะได้ในไม่ช้านี้แล้ว จะได้ดูแล server เองเสียที

SUTLinux Release 2

โครงการ SUTLinux ได้ทำการออก linux รุ่นที่ 2 ใช้ชื่อรุ่นว่า Yamo1 โดยรุ่นนี้แบ่งออกเป็นแบบที่ install และ livecd ตัวที่สำหรับลงเครื่องใช้ linux TLE 7.0 เป็น base ส่วนที่เป็น livecd ใช้ TLE 7.0.1 และดัดแปลง script livecd จาก basilisk 1.40 สามารถโหลดได้ที่ http://linux.sut.ac.th/download/SUTLinux/

Yamo1-LiveCD Release

Yamo1-LiveCD เป็น livecd รุ่นที่ 2 ของ โครงการ SUTLinux ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย livecd รุ่นนี้ได้ใช้ Linux TLE 7.0.1 เป็น base โดยมีโปรแกรมเหมือนกับ Linux TLE 7.0.1 ยกเว้น Acrobat เพียงโปรแกรมเดียว สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://linux.sut.ac.th/download/SUTLinux/

Add plugin

ได้เพิ่ม plugin สำหรับเล่น flash ของ firefox

การใช้ floppy และ usb

ได้มีการทำไอคอนไว้ที่ desktop ใช้สำหรับ mount floppy และ usb ส่วน usb มีไอคอนสำหรับ umount ด้วย

Add plugin

ได้เพิ่ม plugin สำหรับเล่น flash ของ firefox

การใช้ floppy และ usb

ได้มีการทำไอคอนไว้ที่ desktop ใช้สำหรับ mount floppy และ usb ส่วน usb มีไอคอนสำหรับ umount ด้วย

ชื่อในการ release

ในการออก SUTLive-CD รุ่นที่ 2 นี้ใช้ชื่อรุ่นว่า Yamo1-LiveCD
เพื่อเป็นการสอดคล้องกับชื่อรุ่นของ SUTLinux

SUTLive-CD v.2.0 ใกล้จะ release แล้ว

ในรุ่นนี้ใช้ชือโค้ดว่า Yamo ขณะกำลังทดสอบหา bugs อยู่ และได้เพิ่ม scripts เพิ่มเติมจาก basilisk 1.40 ของเดิมหลายจุดโดยใช้ based on TLE 7.0.1

สร้า้ง script สำหรับ livemount

ใช้สำหรับหา partition ใน harddisk แล้วทำการ mount อัตโนมัติ พร้อมทั้งสร้าง link ไว้ที่ desktop ซึ่งผู้ใช้สามารถอ่านและเขียนได้ และถ้ามี swap partition จะทำการ enable ให้อัตโนมัติ