การใช้ floppy และ usb

ได้มีการทำไอคอนไว้ที่ desktop ใช้สำหรับ mount floppy และ usb ส่วน usb มีไอคอนสำหรับ umount ด้วย

No comments: