สร้า้ง script สำหรับ livemount

ใช้สำหรับหา partition ใน harddisk แล้วทำการ mount อัตโนมัติ พร้อมทั้งสร้าง link ไว้ที่ desktop ซึ่งผู้ใช้สามารถอ่านและเขียนได้ และถ้ามี swap partition จะทำการ enable ให้อัตโนมัติ

No comments: