รอสอบ

พรุ่งนี้จะสอบแล้ว เดี๋ียวหลังสอบว่าจะเอา bmp มาลองใช้ใน tle 7.0.1 ถ้าใช้ได้จะเอาไปใส่ใน yamo1-livecd
และก็จะลองเขียน script สำหรับ shutdown livecd และให้ eject แผ่นออกมาด้วย

No comments: