งานที่ได้ทำ ก.ย. - ต.ค. ปี 47

1. เขียน script ในการทำแผ่น SUTLive-CD
2. เขียนวิธีการทำ SUTLive-CD
3. เพิ่มการทำ swap ของ SUTLive-CD ใน dos partition
4. แก้ไขให้ SUTLive-CD ใช้งาน OpenOfficeTLE ได้สมบูรณ์

No comments: