Ajax (programming)

Ajax ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML เป็นวิธีการพัฒนาโปรแกรมเว็บโดยใช้หลาย ๆ เทคโนโลยีมาร่วมกันดังต่อไปนี้
  • XHTML หรือ HTML และ CSS สำหรับ สร้างและกำหนดรูปแบบข้อมูล
  • Document Object Model ใช้ JavaScript ในการสร้าง, ติดต่อกับผู้ใช้และแสดงหน้าเว็บแบบ dynamic
  • XMLHttpRequest สำหรับให้ object แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ asynchronously กับ web server ส่วนมากจะใช้ XML แต่รูปแบบอื่นก็ใช้ได้ดังนี้ HTML, plain text, JSON, EBML

ตัวของ Ajax นั้นไม่ใช่ technology แต่เป็นการใช้หลาย ๆ เทคโนโลยีมาทำงานร่วมกัน ข้อดีของการนำ Ajax ไปใช้งานนั้นจะทำให้ web application ของเรานั้นทำงานได้เร็วขึ้นเพราะเมื่อ user ต้องการข้อมูลในส่วนไหนก็จะ update เฉพาะส่วนนั้นไม่ต้อง update ทั้งหมด

^-^ : วันนี้นำมาเล่าเท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้าศึกษาเพิ่มอีกแล้วจะนำมาเล่าต่อครับ

No comments: