ความทรงจำที่ ม.ข.

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับการอบรม java มีพิธีปิดไปเมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมา ตัวผมก็สามารถสอบผ่านมาได้สำหรับ SCJP 1.4 ด้วย score 70 % แต่ผมเห็นน้องหลายคนได้คะแนนกัน 80 % ขึ้นตั้งหลายคนที่สำคัญมีนอ้งผู้หญิงคนหนึ่งได้ตั้ง 95 % เห็นแล้วดีใจครับเด็กรุ่นน้อง ๆ มีเก่ง ๆ กันเยอะดีครับ กลับมาแล้วก็ยังคิดถึงเพื่อนที่อบรมด้วยกันครับถึงแม้จะเป็นเพื่อนที่มาจากมหาลัยเดีี๋ยวกันก็ตาม แต่มาอยู่ที่ม.ข. ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอด คิดถึงจัง

1 comment:

Anonymous said...

ตรวจคำสะกดหน่อยค้าบ มันดำเป็นปื้ด