ความรู้ใหม่

กำลังจะเขียนวิธีทำดังนี้
1. การ แก้ไข splash images ของ grub
2. การ set DHCP โดยใช้การแลนใบเดียว และเป็น gateway โดยที่ IP อยู่คนละวง

No comments: