Training Linux Live-CD by SUTLinux team

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมาทางทีมงาน SUTLinux ได้จัดอบรมการทำ Linux Live-CD ให้แก่ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ผลของการอบรมก็ผ่านไปด้วยดี โดยผู้ที่เข้าอบรบสามารถทำ Linux Live-CD ได้เองโดยใช้ LinuxTLE 5.5 เป็น base และใช้ script ที่ทางเราเขียนขึ้นในการช่วยทำ

No comments: