Relax

ตั่งแต่กลับมาอยู่บ้านยังไม่ได้เริ่มงานเป็นชิ้นเป็นอันเลยมีแต่ไปเที่ยวหรือไม่ก็ขับรถไปส่งคนอื่น ก็ว่าจะเริ่มทำงานเร็ว ๆ นี้ละ เหลือโปรแกรมเที่ยวสุดท้ายคือไปนนอนเกาะ

No comments: