ความคืบหน้าของ SUTLiveCD 2.0

ใกล้จะออกแล้วสำหรับ SUTLiveCD 2.0 โดยรุ่นนี้พัฒนาต่อจาก Yamo1-LiveCD
โดยได้พัฒนาในส่วนที่คัดลอกตัวระบบลงใน partition ของ windows โดยแบ่งเป็น 2 ไฟล์ เป็นส่วนของ ระบบ 1 ไฟล์ และswap อีกหนึ่งไฟล์
โดยเมื่อทำการบูตด้วยแผ่น cd จะมีการถามว่าจะลงใน partition ของ windows ที่มีเนื้อที่ว่างพอหรือไม่
ถ้าไม่ต้องการลงหรือมีเนื้อที่ไม่พอระบบก็จะทำงานในแผ่น cd แต่ถ้าลงในเครื่องแล้วระบบก็จะ eject แผ่นออกมาอัตโนมัติ
และมีการแก้ไขปัญหาต่างอีกดังนี้
1. เมื่อจะ shutdown หรือ reboot จะมีการ eject แผ่นออกมาให้ก่อน
2. ใช้โปรแกรม Beem Media Player แทน XMMS เพื่อแก้ปัญหาเรื่องภาษาไทย
3. การทำ auto mount usb storage
4. ทำให้โปรแกรม OfficeTLE ใช้ font ไทยแบบ truetype ที่มีอยู่ได้หมด

No comments: