เปลี่ยน icons ของ SUT-MDE

เมื่อเราดาวน์โหลดพวก icons ของ gnome มาแล้วเราจะต้องแตกไฟล์แล้วนำไปไว้ที่ห้อง /usr/share/icons
จากนั้นก็เข้าไปแก้ config ไฟล์ใน gconf ก็จะทำให้ icons ที่เราเลือกเป็นค่า default ของระบบ

No comments: