SUT-MDE

ช่วงนี้กำลังทำ SUT-MDE เป็น livecd เวอร์ชันที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมโดยตอนนี้ได้เพิ่มโปรแกรมสำหรับใช้เขียน
โปรแกรมหลักสองตัวคือ Anjuta และ Eclipse แล้วได้ใส่ Blender สำหรับทำพวก 3D ด้วยตอนนี้ยังอยู่ในช่วงพัฒนาและน่าจะมี beta version ออกมาในไม่ช้าครับ

No comments: