Behind Ubuntu

ตามอ่านมาน่านแล้วครับสำหรับเว็ป behindubuntu.org เนื้อหาจะเป็นบทสัมภาษณ์
นักพัฒนาของ Ubuntu โดยจะมีภาพโต๊ะทำงานและหน้าจอของนักพัฒนาให้ดูด้วย

อันนี้แถมนะครับเป็น Starter Guide ของ Ubuntu 6.10 (Edgy)

No comments: