อีกหนึ่งความคิดเห็น

นี่เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีคำให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีกระทรวง ICT ในมุมมองของนักวิจัยและอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยอยากให้ อ่านครับ

อ่านแล้วสามารถ comment ได้ ที่นี่

No comments: