SUTLinux Project จะเปิด Booth

ในวันพฤหัสที่ 23 กันยา 2547 นี้ ทางทีม SUTLinux Project จะเปิด booth แสดงรายละเอียดของการทำ LiveCD ที่ มทส. อาคารสุรสัมนาคาร ชั้นสอง หน้าห้องประชุมใหญ่ ในงาน สัมนาภาคีอุดมศึกษานครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 16.00

No comments: