วิธีการติดตั้ง SwingWT ลงใน Eclispe 3.0

ทำการ Download Eclispe 3.0 ที่นี่ จากนั้นก็ Download SwingWT ที่นี่ ทำการ extract Eclipse 3.0, SwingWT ที่ download มา และทำการ copy folder SwingWT มาใส่ใน workspace ของ Eclipse เสร็จแล้วทำการ new project

No comments: